تمامی محصولات سایت آکامی پژوهش مجید حیدری چروده (Charvadeh.ir) بصورت مجازی و دانلودی بوده که مدت زمان برای دانلود محصولات محدود بوده و بعد از ۳ روز یا ۷۲ساعت بعد از خرید شما لینک ها غیرفعال شده و همچنین بعد از گذشت و تعداد دفعات دانلود هم ۳بار است؛ لذا توصیه میشود قبل از انتقضاء لینک دانلود محصولات خود را دانلود کرده و یا بیش از ۳ بار کلیک کردن لینک دانلود شما غیر فعال میشود.

  • مدت زمان دانلود

    ۷ روز

  • تعداد دفعات دانلود

    ۱۰ بار