تمامی محصولات سایت آکامی پژوهش مجید حیدری چروده (Charvadeh.ir) بصورت مجازی و دانلودی بوده که مدت زمان برای دانلود محصولات محدود بوده و بعد از 3 روز یا 72ساعت بعد از خرید شما لینک ها غیرفعال شده و همچنین بعد از گذشت و تعداد دفعات دانلود هم 3بار است؛ لذا توصیه میشود قبل از انتقضاء لینک دانلود محصولات خود را دانلود کرده و یا بیش از 3 بار کلیک کردن لینک دانلود شما غیر فعال میشود.