معرفی

من مجید حیدری چروده لیسانس علوم اجتماعی را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرده ام. ضمنا در سال ۱۳۸۶ در مقطع دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدم و در مراحل نهایی انجام رساله دکتری خود با موضوع کاربست تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در اعتراض به رویه حاکم بر نظام آموزشی، عطای مدرک دکتری را به لقای آن بخشیدم. بزرگترین هنر من، معلمی به معنای واقعی کلمه است. من تمام تلاش خود را صرف آموزش روش تحقیق کمی و کیفی و نیز آمار در علوم اجتماعی به زبان ساده و در عین حال کاربردی نموده ام.

مهارت های ما

روش تحقیق
پژوهش
تدریس
نرم افزار