يك شادي لبريز از قند و شيريني براي ديابتي هاي ...

/
امروز نوبت اردوي ديابتي هاي شهر ما بود. من هم براي بدرقه سوسوي…

براي پشت كنكوريهاي عزيز

/
سلام بر همه شما. من نمي توانم آرزو بكنم كه همه تون قبول بشين…

عشق از وابستگی تا وارستگي

/
عشق از وابستگي تا وارستگي عشق از وابستگي عاشق به معشوق آغاز مي شود. عاشق …

يك توصيه مهم به همه دوستان وبلاگ نويس

/
من طي اين يك ماهي كه از پرشين وبلاگ استفاده مي كنم يك وجه مشتر…

برای تو كه رابطه لطيفی با خداوند داري

/
تو براي ديگران مثل حرف سي و سوم الفبا هستي. كسي بلد نيست تو را هجي…

آيا تنهايي بد است؟ چرا از تنهايي مي ترسيم؟

/
داشتم كتاب اوصاف پارسايان رو مي خوندم. نوشته : انسان فاعل علمي است. ي…

من مجنون نيستم چون تو ليلی نيستی

/
فروغ يكبار توي مصاحبه اي اشاره كرده كه مجنون طبق نتايج روانشناسي…

آسيب شناسي ارتباط دوستانه

/
يكي از مهمترين سوالاتي كه ذهن يك دختر و پسر يا زن و مرد يا دو همجنس…