نوشته‌ها

عشق و آمار - بخش دوم

/
5- حالا در چه صورت يا صورتهايي مي گوييم اين دو تا با هم رابطه ندارند…