نوشته‌ها

نگرش سازه گرایانه به تحلیل مسائل اجتماعی - جلسه چهارم

/
نگرش سازه گرایانه به تحلیل مسائل اجتماعی - جلسه چهارم: ساختن شرایط و مردم …

نگرش سازه گرایانه به تحلیل مسایل اجتماعی - جلسه سوم

/
نگرش سازه گرایانه به تحلیل مسایل اجتماعی - جلسه سوم : ساختن اخلاقیات اگر …

نگرشی سازه گرایانه به تحلیل مسائل اجتماعی- جلسه دوم

/
فایل صوتی جلسه دوم را از اینجا دانلود کنید لازمه ساخته شدن یک مسال…

نگرش سازه گرایانه در تحلیل مسائل اجتماعی- جلسه اول

/
طبق رسم چند سال گذشته امسال هم صبحهای ماه رمضون ساعت 6.30 تا 8 دوره…

اگزیستانسیالیسم- بخش دوم

/
در ادامه گزاره های مورد اتفاق اگزیستانسیالیستها به درون ماندگاری، آزادی و گزاف بودن جهان…

اگزیستاسیالیسم - بخش اول

/
فیلسوفان اگزیستانسیالیست چند تا شباهت و چند تا تفاوت مهم با…

اخلاق کاربردی استاد ملکیان

/
دوره اخلاق کاربردی در هفت 7 جلسه توسط استاد ملکیان سخنرانی شده است…

اخلاق کاربردی

/
دوره اخلاق کاربردی 7 جلسه است. من یکبار بطور کامل گوش داده…

زندگی برازنده من

/
کتاب زندگی برازنده من رو که خوندم بیشتر با خودم آشنا شدم. مخ…