نوشته‌ها

توصیه های به پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری جامعه شناسی

/
حالا که دارید برای کاغذپاره مدرک دکتری به عمرتان آتش می زنید لااقل به مال و ثروت تان آتش نزنید و فریب کسبه ی مدرک دکتری رو نخورید.