من مجید حیدری چروده لیسانس علوم اجتماعی را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرده ام. ضمنا در سال 1386 در مقطع دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدم و در مراحل نهایی انجام رساله دکتری خود با موضوع کاربست تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در اعتراض به رویه حاکم بر نظام آموزشی، عطای مدرک دکتری را به لقای آن بخشیدم. بزرگترین هنر من، معلمی به معنای واقعی کلمه است. من تمام تلاش خود را صرف آموزش روش تحقیق کمی و کیفی و نیز آمار در علوم اجتماعی به زبان ساده و در عین حال کاربردی نموده ام.

سوابق و رزومه

سوابق تحصیلی

1- لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1369

2- فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 76

3- تارک التحصیل دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد با رساله-ای دفاع نشده در باره موانع کاربست پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

سوابق علمی (کتاب ها 5 عنوان)

1- تالیف کتاب نیازسنجی پژوهشی و اولویت بندی آن در سطح دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی ، 1387، مشهد ، آهنگ قلم.

2- تالیف کتاب روشهای سنجش روایی و پایایی در تحقیقات فرهنگی و اجتماعی ، 1389، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

3- تالیف کتاب راهنمای نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، 1390، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

4- تالیف کتاب شهروندان تهرانی و ورزش همگانی، با همکاری علی اصغر سعیدی و بهرام قدیمی. 1390. تهران. انتشارات جامعه و فرهنگ

5- تالیف کتاب راهنمای پژوهش برای دانش­آموزان دوره متوسطه. 1390. با حمایت پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان.

1- تالیف کتاب نیازسنجی پژوهشی و اولویت بندی آن در سطح دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی ، 1387، مشهد ، آهنگ قلم.

2- تالیف کتاب روشهای سنجش روایی و پایایی در تحقیقات فرهنگی و اجتماعی ، 1389، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

3- تالیف کتاب راهنمای نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، 1390، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

4- تالیف کتاب شهروندان تهرانی و ورزش همگانی، با همکاری علی اصغر سعیدی و بهرام قدیمی. 1390. تهران. انتشارات جامعه و فرهنگ

5- تالیف کتاب راهنمای پژوهش برای دانش­آموزان دوره متوسطه. 1390. با حمایت پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان.

سوابق علمی (مقالات 26 عنوان)

 1. مقاله بررسی میزان و علل کجرویهای اجتماعی دانش آموزان منتشر شده در مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (با درجه علمی – پژوهشی)
 2. مقاله نیازسنجی شهروندان تهرانی در زمینه ورزشهای همگانی فصلنامه علوم ورزشی جهش (با درجه علمی – پژوهشی)
 3. مفاله بررسی میزان و علل مزاحمتهای خیابانی علیه زنان و دختران در شهر مشهد – مجله علمی پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران شماره 2 تابستان 1389 (با درجه علمی – پژوهشی)
 4. بررسی تأثیر باورهای زیباشناختی بر تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 سال ساکن در مشهد). مجله علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران ویژه جامعه شناسی شهر مشهد. دوره چهارم. شماره 4. زمستان 89
 5. شناسایی زمینه­های کاربست یافته­های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی، فصلنامه تعلیم و تربیت. سال بیست و هشتم، شماره 2، تابستان 1391 (به صورت مشترک (نویسنده دوم) با خانم دکتر رضوان حسینقلی­زاده)
 6. نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) (مورد مطالعه: زائران اردو ، عرب، آذری و انگلیسی زبان)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره 3 و 4 پاییز و زمستان 1391، ویژه نامه جامعه­شناسی زیارت و گردشگری دینی. (به صورت مشترک (نویسنده اول) با حمیدرضا همت آبادی و محمد اکبری فریمانی).
 7. مقاله بررسی ارزشها و هنجارهای حاکم بر رفتار دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد در مجله پژوهش جهاد دانشگاهی تهران
 8. مقاله بررسی نیازهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان منتشر شده در مجله پژوهش جهاد دانشگاهی تهران
 9. بررسی نقش دین در پیشگیری از خشونت خیابانی علیه زنان در همایش ملی علمی کاربردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم (اسفند 88) چاپ شده در ویژه نامه رهیافتهای نوین پیشگیری از جرم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه ی قضاییه
 • پذیرش مقاله بررسی میزان و علل مشارکت شهروندان تهرانی در ورزش¬های همگانی در همايش “ملي توسعه ورزش شهروندي به صورت سخنراني و چاپ در ویژه نامه همایش
 • پذیرش مقاله بررسی تطبیقی وابستگی به تلفن همراه و اینترنت در بین دانشجویان در قالب پوستر در همایش ملی آسیبهای پنهان در جهاد دانشگاهی سنندج
 • پذیرش مقاله نقش نظارت والدین در استفاده نابهنجار از تلفن همراه در بین نوجوانان در قالب سخنرانی در همایش ملی هجوم خاموش در لرستان
 • مقاله بررسی علایق شغلی دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان رضوی مجله پیمایش
 • مقاله ارزیابی تاثیرات اجتماعی «اتا» در شهرداری مشهد در همایش ملی ارزیابی تاثیرات اجتماعی تهران مهرماه 1389
 • مقاله آسیب شناسی تغذیه در بین جوانان در یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران شیراز آبانماه 1389
 • آسیب شناسی نیازسنجی پژوهشی دردستگاههای اجرایی استان­خراسان­-اولین کنفرانس­ملی­پژوهش درانجمن­جامعه­شناسی ایران­تهران دی1389
 • ازدواج موقت یک راه حل فرهنگی یا یک مشکل اجتماعی. دومین همایش ملی بررسی مسائل اجتماعی ایران. انجمن جامعه شناسی ایران. دیماه 1390
 • تاملی بر ضعف کاربست یافته های پژوهشی. دومین کنفرانس­ملی­پژوهش درانجمن­جامعه­شناسی ایران­تهران دی1391
 • عادتواره های بدکارکرد در میدان پژوهش و ضرورت اقدام پژوهی اجتماعی. دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران. 25 و 26 اردیبهشت 1392. تهران. انجمن جامعه شناسی ایران.
 • موانع کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی. دومین کفرانس نیازسنجی و بهره سنجی در پژوهش های نافع بنیادی، کاربردی و توسعه ای. تهران. 20 و 21 آذرماه 1392
 • آینده‌پژوهی بحران تجرّد در استان خراسان رضوی از منظر جامعه‌شناسی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. 16 و 17 اردیبهشت 1393. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده.
 • تبیین جامعه­شناختی بحران طلاق در استان خراسان رضوی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. 16 و 17 اردیبهشت 1393. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده.
 • دیپلماسی علمی ایران در افغانستان: فرصت‌ها و چالش‌ها(نویسنده دوم و به صورت مشترک با دکتر علی اصغر داوودی). ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالشها. 24 اردیبهشت 1393. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد
 • آسیب شناسی ساختاری توسعه آموزش عالی فرامرزی، مورد مطالعه: آموزش عالی فرامرزی دانشگاه­های پیام نور و آزاد اسلامی واحد افغانستان. ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالشها. 24 اردیبهشت 1393. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد
 • تاثیرات منفی سیاستگذاری علمی داخلی بر توسعه آموزش عالی فرامرزی، مورد مطالعه: آموزش عالی فرامرزی ایران در افغانستان. ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالشها. 24 اردیبهشت 1393. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد
 1. Examining the affective factors on teachers using of new teaching and technologies (In Khorasan Razavi State). Accepted in International Conference on Sustainable Development 2011. Malaysia. December 5-7, 2011

سوابق آموزشی

1- تدریس مبانی جامعه شناسی و کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (SPSS) در دانشگاه فردوسی مشهد

2- تدریس آمار و روش تحقیق در علوم اجتماعی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

3- تدریس آمار و روش تحقیق نظری و عملی در علوم اجتماعی و مبانی جامعه شناسی در گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد مشهد

4- تدریس روش تحقیق در حقوق خصوصی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد مشهد

5- تدریس روش تحقیق کمی و کیفی و آمار و SPSS کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد کابل

6- تدریس روش تحقیق در علوم سیاسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کابل

7- تدریس روش تحقیق در حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بینالود

کارگاه های آموزشی (بیش از 20 کارگاه در زمینه آمار، روش تحقیق کمی و کیفی و SPSS)

1-برگزاری چندین دوره کارگاه پروپوزال نویسی در مراکز آموزشی و پژوهشی استان خراسان رضوی:

 • دانشگاه فردوسی،
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی،
 • انجمن جامعه شناسی ایران شاخه خراسان،
 • بنیاد شهید انقلاب اسلامی خراسان رضوی،
 • سازمان آموزش و پرورش

2- برگزاری چندین دوره کارگاه روش تحقیق کیفی (Social Impact Assessment, Grounded Theory, Comparative Research, Focus Group) در جهاد دانشگاهی مشهد.

3-برگزاری کارگاه نیازسنجی و مساله یابی در سازمان آموزش و پرورش و بیناد شهید خراسان رضوی

4-برگزاری چندین کارگاه SPSS در جهاد دانشگاهی واحد مشهد

5-برگزاری کارگاه آسیب شناسی پژوهش در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

طرح هاي پژوهشي اجرا شده در سطح ملی و منطقه ای

1- تهيه شاخصهاي نظارت بر وضعيت فرهنگي دانشگاهها

2- بررسي شيوه هاي ترغيب جوانان به مشاركت اجتماعي از طريق برنامه هاي صدا و سيما

3- بررسي‌ شيوه‌هاي‌ پرورش‌ روحيه‌ مسئوليت‌ پذيري‌ در بين‌ دانش‌آموزان‌

4-بررسي ميزان رعايت قوانين مقررات مربوط به خانواده هاي شاهد وايثارگر در ادارات دولتي استانهاي شرق كشور

طرحهاي پژوهشي در دست اجرا يا اجرا شده توسط مجید حیدری چروده در سطح استانی

1- بررسی اثربخشی طرح تربیت شهروند خانواده

2- سنجش رضایت پیمانکاران فرهنگی از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

3- سنجش اثربخشی طرح کوچه خوشبختی در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

4- نیازسنجی فرهنگی منطقه 9 شهرداری مشهد

5- نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) (مورد مطالعه: زائران اردو ، عرب، آذری و انگلیسی زبان)

6- بررسی موانع کاربست یافته های پژوهش در سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی

7- نیازسنجی شهروندان تهرانی در زمینه ورزشهای همگانی

8- بررسی رابطه آگاهی شغلی و عملکرد کارکنان سازمان آب منطقه ای استان خراسان رضوی

9- بررسی میزان و علل استفاده دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر مشهد از تلفن همراه در مدرسه

10- بررسي علايق شغلي دانش آموزان دوره متوسطه خراسان رضوي

11- بررسي آگاهيها , نگرشها ورفتارهاي دانش آموزان پايه پنجم شهر مشهد در زمينه بهداشت-آموزش و پرورش خراسان

12- بررسي‌ ميزان‌ و علل‌ نابهنجاريهاي‌ اجتماعي‌ دانش‌آموزان‌ پاية‌ سوم‌ راهنمايي‌ در شهرهاي ‌استان ‌خراسان‌

13- بررسي‌ ميزان‌ تمايل‌ دانش‌ آموزان‌ پاية‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهر مشهد به‌ مسئوليت‌ پذيري‌ و مشاركت‌ اجتماعي‌

14- بررسي‌ ارزشها وهنجارهاي‌ حاكم ‌بر رفتار اجتماعي‌ دانشجويان‌ ساكن‌ خوابگاههاي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌

15- بررسي‌ نيازهاي‌ فرهنگي‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد

16- سنجش‌ نگرش‌ مديران‌ اجرايي‌ جهادسازندگي‌ نسبت‌ به‌ ترويج‌ ومروجين‌

17- طرح تهية‌ برنامة‌ فرهنگي‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد

18- بررسي‌ الگوهاي‌ مصرف‌ آب‌ در بين‌ مشتركين‌ خانگي‌ شهر مشهد-سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان

19- بررسي‌ الگوهاي‌ مصرف‌ برق‌ در بين‌ مشتركين‌ خانگي‌ شهر مشهد

20- بررسي واگرايي سياسي و اجتماعي در سطح استان خراسان- استانداري خراسان

21- بررسي موانع و چالشهاي تحول اداري در استان خراسان جنوبي

22- بررسي خوشه هاي فقر در استان خراسان رضوي

23- تهیه بانک اطلاعات پژوهشهای انجام شده در استان خراسان رضوی

24- نیازسنجی پژوهشی و تعیین اولویتهای تحقیقاتی در سطح دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی

25- بررسي اثربخشي خوابگاههاي شبانه روزي در سطح مدارس شبانه روزي استان خراسان-سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان

سخنرانی ها

 1. سخنرانی علمی در نشست علمی سومین جشنواره پژوهش و نوآوری در مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با عنوان جایگاه ورزش همگانی در بین شهروندان (سوم اسفند 88 تهران)
 2. سخنرانی علمی در دفتر انجمن جامعه شناسی شاخه خراسان با عنوان کجرویهای اجتماعی در بین دانش آموزان آذر سال 1385
 3. سخنرانی علمی در زمینه تکنیکهای سنجش روایی و پایایی در پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد تیرماه 1388
 4. سخنرانی علمی در زمینه نقش دین در پیشگیری از خشونت خیابانی علیه زنان در همایش ملی علمی کاربردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم (12 اسفند 88)
 5. سخنرانی علمی در زمینه روشهای سنجش روایی و پایایی در تحقیقات کیفی در انجمن جامعه شناسی ایران دفتر خراسان رضوی پاییز 1389
 6. سخنرانی علمی در زمینه تحلیل جامعه شناختی مساله انباشتگی در انجمن جامعه شناسی ایران دفتر خراسان رضوی اسفند 1392
 7. سخنرانی علمی در زمینه تبیین جامعه شناختی بحران طلاق در استان خراسان رضوی در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1393
 8. سخنرانی علمی در زمینه دیپلماسی علمی ایران در افغانستان: فرصتها و چالشها. همایش بین المللی آموزش فرامرزی در دانشگاه فردوسی مشهد اردیبهشت 1392
 9. سخنرانی علمی در نشست علمی سومین جشنواره پژوهش و نوآوری در مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با عنوان جایگاه ورزش همگانی در بین شهروندان (سوم اسفند 88 تهران)
 10. سخنرانی علمی در دفتر انجمن جامعه شناسی شاخه خراسان با عنوان کجرویهای اجتماعی در بین دانش آموزان آذر سال 1385
 11. سخنرانی علمی در زمینه تکنیکهای سنجش روایی و پایایی در پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد تیرماه 1388
 12. سخنرانی علمی در زمینه نقش دین در پیشگیری از خشونت خیابانی علیه زنان در همایش ملی علمی کاربردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم (12 اسفند 88)
 13. سخنرانی علمی در زمینه روشهای سنجش روایی و پایایی در تحقیقات کیفی در انجمن جامعه شناسی ایران دفتر خراسان رضوی پاییز 1389
 14. سخنرانی علمی در زمینه تحلیل جامعه شناختی مساله انباشتگی در انجمن جامعه شناسی ایران دفتر خراسان رضوی اسفند 1392
 15. سخنرانی علمی در زمینه تبیین جامعه شناختی بحران طلاق در استان خراسان رضوی در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1393
 16. سخنرانی علمی در زمینه دیپلماسی علمی ایران در افغانستان: فرصتها و چالشها. همایش بین المللی آموزش فرامرزی در دانشگاه فردوسی مشهد اردیبهشت 1392

سوابق اجرایی در پژوهش

1- عضویت در گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد از سال 1378 ادامه دارد

2- عضویت در کمیته پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی خراسان رضوی از سال 1384 ادامه دارد.

3- عضویت در کمیته پژوهش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز خراسان از سال 1386 ادامه دارد

4- عضویت در کمیته پژوهش اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خراسان رضوی 3 سال.

5- عضویت در کمیته راهبردی پژوهش شهرداری مشهد از سال 1387 ادامه دارد

6- عضویت در کمیسیون­ تخصصی پژوهش کارشناسی تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از سال 1384 ادامه دارد

7- عضویت در شورای پژوهش کارشناسی تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از سال 1384 ادامه دارد

8- عضویت در شورای پژوهش معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی از سال 1390 ادامه دارد