بلاگ

جنگ بخاطر صلح!!!!

همه ما به معياري مستقل براي قضاوت در باره ديگران نيازمند هستيم. معياري كه روايي (Validity) و اعتبارش (Reliability) آن بيشتر از ملاكهاي مشابه باشد. اين روزها در باره جايزه صلح نوبل خانم شيرين عبادي صحبتهاي زيادي گفته مي شود. من در اينجا مي خواهم به چند نكته اشاره كنم.
1- صلح و دوستي از عام ترين ارزشهاي جهان بشريت هستند و بين هيچ دو گروهي از جوامع بشري در اولويت و اهميت اين ارزش اجتماعي تعارض وجود ندارد. . انگار قرار است در كشور ما بر سر هيچ موضوعي بين جناحهاي سياسي صلح و آشتي برقرار نشود. اينها حتي بر سر صلح و آشتي با هم جنگ مي كنند!!!
2- به نظر من همه زنان جهان شيرين هستند. چون لطافت و نرمخويي در سرشت زنان نهفته است. اگر قرار است كسي پرچمدار صلح و آشتي باشد چه كسي بهتر از آنان. بهترين دليل مقايسه نسبت زنان و مردان خونريز در جهان است. البته يادتان باشد كه اين امر به كروموزومهاي زنها بر نمي گردد. فرهنگ جوامع است كه آنها را اينگونه بار مي آورد. نگاهي به اسباب بازيهاي بچه ها بياندازيد. هر چي تفنگ و شمشيره مال پسراست و هرچي عروسك قشنگه مال دخترا.
3- آقاي خاتمي عنوان كردند كه جايزه صلح نوبل سياسي ترين جايزه است. خيلي ها ناراحت شدند و عده اي هم آمدند دفاع كردند كه خير اينطور نيست. من مي خوام بگم كه بله كاملا همينطوره. مگه سياسي بودن يك جايزه از ارزش آن مي كاهد. مگر قرار است تلاشهايي كه براي دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاكم مي شود جايزه اش اقتصادي يا فرهنگي باشد. صلح در برابر جنگ است و كيست كه نداند هر دوي اينها از موضوعات محوري سياست هستند. بعضي ها طوري برچسب سياسي را بكار مي برند كه انگار ….. . عليرغم ارادت زيادي كه به شخص آقاي خاتمي دارم و باز عليرغم اگاهي به مقتضيات نقش رياست جمهوري ‚ چنين واكنشي از ايشان دور از انتظار بود. چون در عمل پيامدهاي منفي داشت. خاتمي عزيز! گاهي سكوت از همه بانگي رساتر است.
4- ما اين فرصت خوب را هم از دست داديم. فرصتي كه از آن مي شد به بهترين وجه براي اعتلاي غرور ملي ايرانيان استفاده كرد. ما مي توانستيم …….
5- بسياري از رفتارهاي نخبگان فرهنگي و سياسي در كشور ما با اين ملاك قضاوت مي شود كه خارجي ها در مورد آنان چه مي گويند. از حيث آماري قضاوت خارجيان به منزله يك متغير مستقل است كه بطرز وحشتناكي قضاوت اين دسته از افراد را به عنوان متغير وابسته تحت تاثير قرار داده و تعيين مي كند. آنوقت ادعاي استقلال هم مي كنند!!!

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید