عشق و آمار – بخش دوم

۵- حالا در چه صورت یا صورتهایی می گوییم این دو تا با هم رابطه ندارند یا مستقل هستند.

الف- وضعیتی که در آن در نمونه مورد بررسی نسبت تیپهای مختلف با همدیگر خیلی نزدیک باشد. یعنی هم تحصیلکرده ناراضی داشته باشید و هم تحصیلکرده راضی. هم کم سواد راضی و هم کم سواد ناراضی و …. مثل شکل زیر.

سطح سوادجمع
کمتر از دیپلمدیپلمبالاتر از دیپلم
رضایت از زندگیکم۱۵۱۵۱۵۱۹
متوسط۱۵۱۵۱۵۲۰
زیاد۱۵۱۵۱۵۵۱
جمع۳۸۱۴۳۸۹۰

 

ب- وضعیتی که در آن رضایت ثابت باشد و تحصیلات متفاوت. مثل جدول زیر که در آن

سطح سوادجمع
کمتر از دیپلمدیپلمبالاتر از دیپلم
رضایت از زندگیکم۰۰۰۱۹
متوسط۰۰۰۲۰
زیاد۳۰۳۰۳۰۵۱
جمع۳۸۱۴۳۸۹۰

افراد نمونه فارغ از اینکه چه تحصیلاتی داشته باشند همگی رضایت زیادی از زندگی دارند.

یا حالت زیر

سطح سوادجمع
کمتر از دیپلمدیپلمبالاتر از دیپلم
رضایت از زندگیکم۳۰۳۰۳۰۱۹
متوسط۰۰۰۲۰
زیاد۰۰۰۵۱
جمع۳۸۱۴۳۸۹۰

در این وضعیت افراد فارغ از سطح سوادشان همگی از زندگی ناراضی هستند.

یا در این یکی

سطح سوادجمع
کمتر از دیپلمدیپلمبالاتر از دیپلم
رضایت از زندگیکم۰۰۰۱۹
متوسط۳۰۳۰۳۰۲۰
زیاد۰۰۰۵۱
جمع۳۸۱۴۳۸۹۰

افراد دارای تحصیلات مختلف از زندگی شان رضایت متوسطی دارند.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code