بلاگ

نيکي

اين جمله قشنگ رو بخونيد

روزي که پشت سر مي گذاريد هرگز کامل نخواهد شد مگر آنکه در آن روز خدمتي به کسي کنيد که از عهده جبران آن برنيايد.

اين رو يكي از همكاران بسيار عزيزم واسه ام فرستاده. تصورش رو بكنين اولين بار اين انديشه چه زماني و در سر چه كسي گل كرده؟ از چشم او به اطرافتان نگاه كنيد از اون زمان به بعد اين عبارت از معبر ذهن هر كسي كه بگذره معطرش مي كنه.

من طبق معمول از كنار اين جمله هم ساده نمي گذرم. فرض كنيد شما فرستنده خوبي هستيد و من هم يك گيرنده خوب. در ارتباط با لطفي كه شما در حق من مي كتيد چهار وضعيت محتمل است:

من (گيرنده) توانايي جبران دارم من (گيرنده) توانايي جبران ندارم
شما (فرستنده) انتظار جبران داريد A B
شما (فرستنده) انتظار جبران نداريد C D

 

در وضعيت A شما در حقيقت داريد با من معامله مي كنيد ولي در هر صورت من از شما ممنون هستم كه به من كمكي مي كنيد. چون خيلي ها هستند كه همين معامله را هم نمي كنند.

در وضعيت B من شرمنده شما هستم. كاش چنين لطفي در حق من نمي كرديد. چون من كمرم زير بار منّت شما به زودي خم خواهد شد.

در وضعيت C شما خيلي بزرگواريد ولي من خوشحالم كه يك روز شما رو مي تونم غافلگير كنم و يه جوري جبران كنم.

در وضعيت D خوش به حال شما. كاش من هم مي تونستم مثل شما اينقدر بزرگوار باشم .

حالا دوباره برگرديم به اون عبارت اول: كسي كه اون فكر لطيف معبر ذهن اش رو عطرآميز كرده خارج از 4 حالت فوقه. اون داره مي گه شما يه محبّتي بكنين كه طرف مقابل تون هرگز نتونه جبران كنه. نه بخاطر اين كه سرش منّتي بذارين (چرا كه انتظاري ندارين). بل بخاطر اين كه اون طرف شايستگي خوبي ديدن داره.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید