بلاگ

يك توصيه مهم به همه دوستان وبلاگ نويس

من طي اين يك ماهي كه از پرشين وبلاگ استفاده مي كنم يك وجه مشترك بين اكثريت قريب به اتفاق وبلاگ نويسها پيدا كرده ام كه احتمالا شما هم به آن پي برده ايد بله منظورم اين است كه تقريبا همه وبلاگ نويسها دوست دارند كه وبلاگشان توسط ديگران خوانده شود و و در يك مرحله بالاتر همه دوست دارند نظر ديگران را در مورد خودشان بدانند. خب حالا من چيه چيزي مي خواهم بگويم؟ نه من نمي خواهم بگويم كه بايد اين نياز را سركوب كرد يا ميل به جلب توجه و احترام ديگران بد است. نه هرگز. ولي مي خواهم به همه شما و از جمله خودم يادآور شوم كه ما نبايد به هر وسيله اي براي جلب توجه ديگران متوسل شويم. لطفا نگاهي به عناوين وبلاگ ها بياندازيد. بسياري از اين عناوين ظاهر بسيار فريبنده اي دارند. آنها قادر به نگهداشتن يا بهتر بگويم برقراري يك ارتباط دائمي با ديگران نيستند. به نظر من يك دوست وبلاگ نويس بهتر است از هزار بازديد كننده لحظه اي. اين قبيل وبلاگ نويسها به جماعتي شبيه اند كه در يك مهماني باشكوه را شركت مي كنند در حاليكه همگي به چشمهايشان چشم بند زده اند و در همان حال دوست دارند ديگران به آنها نگاه كنند. هيچكس هم متوجه نيست كه ديگران هم مثل او چشم بند زده اند. جالب اينكه خيلي ها حتي خودشان متوجه چشم بندي كه بر چشمشان زده اند نيستند.
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید