بلاگ

چشمهاي مادر شما چه رنگي است؟

چشمهاي مادر شما چه رنگي است؟
همه ما بايد تمرين كنيم تا مزايا و معايب يك عنصر را با فرض (تاكيد مي كنم با فرض) حذف آن از سيستم تصور و پيش بيني كنيم. اين نكته يكي از مدعيات مهم كاربردي نظريه كاركردگرايي در جامعه شناسي است. اگر كسي (فرق نمي كند خواه يك عضو ساده يك مجموعه و خواه مدير يك سيستم) توانايي اين پيش بيني را نداشته باشد هميشه پس از حذف عنصر متوجه معايب و مزاياي آن مي شود و در بسياري از مواقع عنصر حذف شده قابل برگشت نيست. اين ايده مي تواند براي همه ماها در زندگي روزمره مان كاربرد داشته باشد.
بسياري از ماها هنوز به اندازه كافي با مجموعه هايي كه عضو آن هستيم آشنا نيستيم. هنوز تصوير و تصور دقيقي از ويژگيهاي عناصري كه با ما زندگي مي كنند نداريم. مثالم را از كوچكترين مجموعه اي كه عضو آن هستيم يعني خانواده خودمان شروع مي كنيم و از ويژگيها هم آشكارترينهاي آن را انتخاب مي كنم. پاسخ شما به اين سوال ميزان توجه و حساسيت شما را به مجموعه پيرامونتان نشان مي دهد. من اين سوال را از كتاب زندگي با عشق چه زيباست تاليف لئو بوسكاليا انتخاب كرده ام. آيا شما مي دانيد چشمهاي مادرتان (و من اضافه مي كنم خواهر برادر پدر دوست صميمي و حتي خودتان) چه رنگي است؟ خواهش مي كنم كمي فكر كنيد. فرض كنيد خداي ناكرده مادر يا يكي از آنهايي كه نام بردم گم شده است و شما هيچ عكسي از او به همراه نداريد و قرار است به كمك شما طراحي از چهره او (حالت ابروها ، بيني ، رنگ مو، شكل بيني ، حالت لبها و چشمها و و و و و و تهيه شود. فكر مي كنيد تصوير تهيه شده چقدر به او شبيه خواهد بود؟ به نظر شما اگر نوبت به ويژگيهاي غير ظاهري برسد چقدر توانايي آن را خواهيد داشت. من وقتي كه گريه بعضي ها را در مرگ عزيزانشان مي بينم فكر مي كنم بخش مهمي از اين سر و سينه زدنها و بيهوشي ها بخاطر حسرت خوردن به فرصتهايي است كه در ارتباط با فرد مزبور بيهوده از دست رفته است. خوبيهايي كه نديديم و نكرديم. هيچ مي دانيد چرا بعضي ها از عكس خودشان بدشان مي آيد؟ چون با تصوير غير واقعي كه از ظاهر خودشان در ذهن دارند منطبق نيست. حالا اگر كسي عكس باطن ما را تصوير كند چه واكنشي نشان مي دهيم؟ فراموش نكنيد خداوند نه تنها عكس بلكه فيلم باطن ما را به ما نشان خواهد داد. سعي كنيم بازيگر خوبي باشيم.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید