بلاگ

پک آمادگی دکترا

پک آمادگی دکترا در آکادمی پژوهش مجید حیدری چروده

نظریه
تبیین در علوم اجتماعی دانیل لیتل
روش تحلیل مسائل اجتماعی – منطق اجتماعی ریمون بودون
بینش جامعه شناختی سی رایت میلز

روش تحقیق
مجموعه آموزشی روش تحقیق ترکیبی
مجموعه آموزشی روش تحقیق گرندد تئوری
مجموعه آموزشی روش تحقیق کیفی- یو فلیک

روشهای آماری
آشنایی با روش های آماری پیشرفته
تفاوت کاربرد معادلات ساختاری و رگرسیون
وجوه تشابه و تمایز انواع رگرسیون های پرکاربرد در علوم انسانی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید