دوره اول آموزش SPSS (مقدمات: داده آمایی و آمار توصیفی)

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار SPSS یکی از نرم افزارهای پرکاربردی برای تجزیه و تحلیل آماره داده های در رشته های علوم انسانی…

13
۲۲۰,۰۰۰ تومان

دوره دوم آموزش SPSS

بدون امتیاز 0 رای
۲۴۰,۰۰۰ تومان

دوره دوم آموزش این نرم افزار شامل 12 ویدیوی آموزشی به شرح است: درس اول- آزمون نرمال بودن درس دوم-…

8
۲۴۰,۰۰۰ تومان

دوره سوم آموزش SPSS (رگرسیون چندگانه خطی)

بدون امتیاز 0 رای
۱۸۰,۰۰۰ تومان

دوره سوم آموزش نرم افزار spss ، رگرسیون چندگانه خطی  اختصاص پیدا کرده است. این مجموعه شامل 9 ویدیوی آموزشی…

11
۱۸۰,۰۰۰ تومان