در این دسته بندی مجموعه آموزشی آمار توصیفی قرار گرفته است.

آمار استنباطی پیشرفته سطح 1

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل  11 ویدیوی آموزشی به شرح زیر است: 1-ضریب همبستگی پیرسون (1 ویدیو) 2-ضریب همبستگی اسپیرمن (1 ویدیو)…

10
۱۲۰,۰۰۰ تومان

رگرسیون خطی

بدون امتیاز 0 رای
۵۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه دارای پنج مبحث است که از پنج مبحث دو مبحث آن رایگان می باشد. و به صورت فایل های ویدئویی میباشد و حجم های تقریبا 20 مگابایت میتوانید آنرا دانلود کنید.

9
۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی آمار توصیفی

4.86 7 رای
۱۱۵,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل 13 (و نه 14) ویدیوی آموزشی (نه فایل صوتی) است که بر مبنای کتاب آمار به زبان ساده تیموثی آردان و تجارب آموزشی خودم آماده شده است.

18
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مقدمات آمار استنباطی

بدون امتیاز 0 رای
۵۰,۰۰۰ تومان

اگر آمار استنباطی را مجموعه ای از روش های آماری بدانیم که هدف اصلی آن بررسی تعمیم پذیری نتایج از…

9
۵۰,۰۰۰ تومان