در این دسته بندی مجموعه آموزشی آمار توصیفی قرار گرفته است.

آمار استنباطی پیشرفته سطح 1

5.00 1 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل  12 ویدیوی آموزشی به شرح زیر است: 1-ضریب همبستگی پیرسون (1 ویدیو) 2-ضریب همبستگی اسپیرمن (1 ویدیو)…

29
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آمار استنباطی پیشرفته سطح 2: رگرسیون خطی چندگانه

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه دارای پنج مبحث است که از پنج مبحث دو مبحث آن رایگان می باشد. و به صورت فایل های ویدئویی میباشد و حجم های تقریبا 20 مگابایت میتوانید آنرا دانلود کنید.

23
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تفاوت کاربرد معادلات ساختاری و رگرسیون

3.67 3 رای
۷۰,۰۰۰ تومان

تفاوت کاربرد معادلات ساختاری و رگرسیون

53
۷۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی آمار توصیفی

4.88 8 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی به روش مفهومی و با نرم افزار SPSS داستان آمار در علوم انسانی، به قول فردوسی یکی داستان…

48
۳۰۰,۰۰۰ تومان

مقدمات آمار استنباطی

3.00 1 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اگر آمار استنباطی را مجموعه ای از روش های آماری بدانیم که هدف اصلی آن بررسی تعمیم پذیری نتایج از…

33
۱۵۰,۰۰۰ تومان