پکیج آمادگی دکتری – روش تحقیق

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

در این پک آمادگی دکتر این مجموعه ها وجود دارند: مجموعه آموزشی روش تحقیق ترکیبی مجموعه آموزشی روش تحقیق گرندد…

3
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج آمادگی دکتری – روش های آماری

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک آمادگی روش های آماری برای مقطع دکتری شامل سه بخش می باشد که توسط مجید حیدری چروده گردآوری شده…

2
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج آمادگی دکتری – نظریه

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

تبیین در علوم اجتماعی دانیل لیتل
روش تحلیل مسائل اجتماعی – منطق اجتماعی ریمون بودون
بینش جامعه شناختی سی رایت میلز

2
۳۰۰,۰۰۰ تومان