نگرشی نو به تحلیل مسائل اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان

این دوره بر اساس کتاب بسیار مفید و موثر نگرشی نو به تحلیل مسائل اجتماعی از دانیلین لوزیک ترحمه سعید…

8
۱۵۰,۰۰۰ تومان