آمار استنباطی پیشرفته سطح 1

5.00 1 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل  12 ویدیوی آموزشی به شرح زیر است: 1-ضریب همبستگی پیرسون (1 ویدیو) 2-ضریب همبستگی اسپیرمن (1 ویدیو)…

30
۳۰۰,۰۰۰ تومان