آمار استنباطی پیشرفته سطح 1

5.00 1 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل  12 ویدیوی آموزشی به شرح زیر است: 1-ضریب همبستگی پیرسون (1 ویدیو) 2-ضریب همبستگی اسپیرمن (1 ویدیو)…

29
۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره اول آموزش SPSS (مقدمات: داده آمایی و آمار توصیفی)

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار SPSS یکی از نرم افزارهای پرکاربردی برای تجزیه و تحلیل آماره داده های در رشته های علوم انسانی…

17
۳۰۰,۰۰۰ تومان