جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم اجتماعی کنکور دکتری سراسری و آزاد ۹۷ شامل گرایش‌های زیر:

۱- جامعه شناسی

۱) جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

۲) جامعه‌شناسی فرهنگی

۳) جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی

۴) جامعه‌شناسی سیاسی

۵) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

۶) توسعه اجتماعی روستایی

۲- رفاه اجتماعی

۳- سیاستگذاری فرهنگی

۴- دانش اجتماعی مسلمین

۵- مردم شناسی

می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری ۹۷ – ۹۸ مجموعه علوم اجتماعی

عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم اجتماعی:

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (جامعه‌شناسی توسعه، جامعه‌شناسی ادبیات، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی سیاسی) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های جامعه‌شناسی، آمار و روش تحقیق پیشرفته (کمی و کیفی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی