بلاگ

مجوعه سبز: سلسله دروس نرم افزارهای کاربردی در تحقیق

سلسله دروس نرم افزارهای کاربردی در تحقیق حاصل 15 سال تدریس در مراکز متخلف آموزش عالی و برگزاری ده ها کارگاه در این زمینه است.

در این مجموعه علاوه بر معرفی منوهای مختلف نرم افزار MAXQDA نحوه استفاده از این نرم افزار برای کدگذاری باز(مفهوم سازی)، کدگذاری محوری(مقول پردازی و تفسیر مقولات، کدگذاری گزینشی (طرح روباط بین مقولات و گزارش نویسی) و نمایش بصری روابط به زبانی ساده توضیح داده شده است.

ضمناً نحوه کار با تصاویر و فایل های صوتی و تصویری در این نرم افزار ، یکی دیگر از محتوای آموزشی این مجموعه است.

1- آموزش نرم افزار SPSS

2- آموزش نرم افزار MAXQDA

3- آموزش AMOS

4- آموزش تحلیل شبکه UCINET

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید