بلاگ

مجموعه نارنجی: سلسله دروس آمار در علوم اجتماعی

در مجموعه آمار ناپارامتری به آموزش روش­های آماری کی­دو، مان ویتنی و کراسکال والیس و فریدمن در قالب مثال­های متعدد پرداخته شده و نحوه گرفتن خروجی این آزمون­های آماری از طریق نرم افزار SPSS آموزش داده شده است. علاوه بر این نحوه تفسیر نتایج این آزمون­ها در قالب مثال­های متعدد ارائه شده است.

 

  • شماره 1: آمار ناپارامتری (کی­دو، مان ویتنی و کراسکال والیس، فریدمن)
  • شماره 2: مقایسه­ میانگین­ها (Anova-T-Test)
  • شماره 3: همبستگی­ها (ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ضرایب همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی)
  • شماره 4: رگرسیون­های چندگانه (خطی، لجستیک، چندمقوله­ای و رتبه­ای)
  • شماره 5: دسته­بندی­ها (تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل خوشه، آنالیز تشخیصی)
  • شماره 6: طرح­های آزمایشی (Manova-Mancova-Ancova)

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید