فایل های زیر در این مجموعه هستند.

  • فایل صوتی بیش از ۷۰ دقیقه

  • فایل پی دی اف

مجموعه آموزشی تئوری پنجره شکسته

تئوری پنجره شکسته یک نمونه بسیار عالی از کاربرد نظریات در حل مسائل اجتماعی است. این نظریه در جهانی که همه مسئولین و محققان دنبال اقدامات بزرگ و ماندگار ملی هستند به زبان ساده به ما می گوید اصلاحات را باید در مقیاس کوچک شروع کرد. زیرا نابه سامانی های کوچک و بسیاری که در محیط اجتماعی روزمره خود بارها و بارها مشاهده می کنیم یک پیام مهم را برای تبهکاران و مجرمان ارسال می کند با این مضمون: اینجا کسی به کسی نیست شما آزادید هر کاری که دلتان می خواهد انجام بدهید.