فایل های زیر در این مجموعه هستند.

 • فایل صوتی ضبط شده صدای مجید حیدری چروده به مدت ۴۴ دقیقه

 • فایل صوتی ضبط شده صدای مجید حیدری چروده به مدت ۴۲ دقیقه

 • پاورپوینت روش تحقیق تاریخی

مجموعه آموزشی روش تحقیق تاریخی

این مجموعه دارای دو فایل صوتی ۴۰ دقیقه ای بهمراه پاورپوینت می باشد.

چه موضوعاتی را می توان با روش تحقیق تاریخی بررسی کرد؟

در این درسگفتار کوتاه به موضوعات زیر پرداخته شده است.

 1. مراحل تحقیق در روش تحقیق تاریخی
 2. چه موضوعاتی را می توان با روش تحقیق تاریخی بررسی کرد؟
 3. ماهیت  پدیده‌های تاریخی
 4. هدف تحقیق به روش تاریخی
 5. سوالاتی که در روش تحقیق تاریخی به آن پاسخ باید داد
 6. آیا در روش تاریخی می توان فرضیه طراحی کرد؟
 7. مهمترین راههای شناسایی منابع کدامند؟
 8. آشنایی با فیش و اصول فیش برداری
 9. نقد، تصفیه و پالایش داده ها
 10. اعتبار سنجی منابع: نقد بیرونی
 11. اعتبارسنجی محتوا: نقد درونی
 12. تحلیل داده ها و دشواری های بازآفرینی تاریخ
 13. ده شیوه پیشنهادی جهت تهیه و تدوین گزارشات تاریخی